Minnebo Koeltechniek

FAQ

De meest gestelde vragen over airconditioning

1 Waarom airconditioning?
2 Hoe werkt een airconditioning-systeem?
3 Moeten de ramen dicht als de airconditioning aan staat?
4 Verbruikt airconditioning veel energie?
5 Moet bij warm weer de thermostaat lager?
6 Is airconditioning ook mogelijk in kleine ruimten?
7 Kun je in een bestaand pand elk type airconditioning plaatsen?
8 Is een centraal systeem beter dan aparte units per ruimte?
9 Zijn er regels of wetten van toepassing voor de installatie?
10 Hoe zit het bij de systemen en koudemiddelen met het milieu?
11 Hoe houd ik mijn airconditioning in goede conditie?
12 Biedt mijn airconditioning ook schone lucht?
13 Hoe vaak moet ik filters schoonmaken of vervangen?
14 Is mijn huidige systeem aan vervanging toe?
15 Wat is de gemiddelde levensduur van een installatie?
16 Is leasen of huren van een airconditioning mogelijk?

Het antwoord op de meest gestelde vragen over airconditioning

1. Waarom airconditioning?

We staan er niet altijd bij stil, maar het klimaat is van grote invloed op ons welzijn. Het juiste klimaat bepaalt of we ons goed voelen en of we optimaal kunnen functioneren.

Door gebrek aan ventilatie, de aanwezigheid van mensen en steeds meer elektronische apparatuur wordt de comfortgrens snel overschreden. Het wordt dan te warm, te vochtig.

Vandaag de dag is het echter mogelijk om het binnenklimaat beter te beheersen dan ooit.

2. Hoe werkt een airconditioning-systeem?

In alle gevallen is sprake van het afvoeren van overtollige warmte uit het vertrek. Hierbij wordt tevens vocht onttrokken, wat een extra verkoelend effect oplevert.

Bij (verplaatsbare) kamerkoelers is het totale systeem in 1 omkasting aangebracht. De zgn. splitsystemen bestaan uit twee delen. De binnen-unit zorgt voor circulatie van de ruimtelucht en neemt overtollige warmte op. De buiten opgestelde condensingunit (buiten-unit) geeft de opgenomen warmte af aan de buitenlucht. Dunne koudemiddelleidingen zorgen voor de onderlinge verbinding van de apparatuur. Naast het koelen, ontvochtigen en eventueel verwarmen zorgt het systeem ook voor filtering en circulatie van de ruimtelucht.

3. Moeten de ramen dicht als de airconditioning aan staat?

Het is niet absoluut noodzakelijk om ramen en deuren dicht te houden als het systeem werkt. Zeker niet als u aan uw installateur hebt aangegeven dat u een raam of deur open wilt laten en hij bij zijn advies daarmee rekening heeft gehouden. Wel dient u zich te realiseren dat het energieverbruik zal toenemen.

4. Verbruikt airconditioning veel energie?

Het energieverbruik is op jaarbasis vaak verrassend laag. De kosten zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop het systeem wordt gebruikt. Een groot deel van de energiekosten wordt bepaald door o.a. het dichthouden van ramen en deuren, het neerlaten van zonwering en de instelling van de thermostaat. Ook periodiek onderhoud van de installatie is van groot belang.

5. Moet bij warm weer de thermostaat lager?

Nee, een goed ingestelde thermostaat zorgt voor een constant aangename temperatuur.
De beste methode is om de thermostaat in te stellen op de hoogste temperatuur die als aangenaam wordt ervaren (de thermostaat niet meer dan 6 graden lager instellen dan de heersende buitentemperatuur om een te grote overgang van temperatuur te voorkomen).

Onafhankelijk van de buitentemperatuur zal de thermostaat het systeem inschakelen als de binnentemperatuur boven de ingestelde waarde komt. Dit betekent, dat de binnentemperatuur constant blijft, zonder dat de thermostaat steeds opnieuw ingesteld moet worden.

6. Is airconditioning ook mogelijk in kleine ruimten?

Ja, een airconditioning is niet uitsluitend een voorrecht voor mensen die in grote gebouwen werken. Er zijn in Nederland al vele duizenden winkels, restaurants, praktijken, kleine kantoren en woningen, waar men in de zomer het klimaat even goed beheerst als in de winter. Kamerkoelers en splitsystemen worden hier het meest toegepast.

7. Kun je in een bestaand pand elk type airconditioning plaatsen?

Het plaatsen van een (verplaatsbare) kamerkoeler of een splitsysteem kan in de meeste gevallen geen problemen opleveren. Wanneer er luchtkanalen nodig zijn voor een centraal luchtsysteem, kan de beschikbare ruimte beperkingen geven en de bijkomende bouwkundige kosten doen toenemen. Vaak is het in dat geval raadzaam om per ruimte voor een individueel systeem te kiezen.

8. Is een centraal systeem beter dan aparte units per ruimte?

Hangt af van het aantal ruimten, de koelbehoefte per ruimte en de technische mogelijkheden. Bij een groter aantal ruimtes (bv 4 of meer) kunt u aan een multi split of een centraal systeem gaan denken. Uw installateur kunt u hierover informeren.

9. Zijn er regels of wetten van toepassing voor de installatie?

In Nederland dient elk elektrisch apparaat te voldoen aan en aangesloten te worden volgens de plaatselijke voorschriften van het bedrijf dat de energie levert. Daarnaast valt een airconditioninginstallatie onder de Regeling Lekdichtheid Koelinstallaties (RLK). Dit houdt onder andere in dat de installatie aangelegd en onderhouden moet worden door een STEK-erkend installateur (Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch bedrijf) en in het bezit te zijn van een F-Gassen certificaat. Voor de verplaatsbare airconditioners geldt de STEK-regeling (nog) niet.

10. Hoe zit het bij de systemen en koudemiddelen met het milieu?

Minnebo Koeltechniek besteedt bij de selectie van de aangevraagde airconditionings sijstemen veel aandacht aan geluidsreductie, lager energieverbruik en milieuvriendelijke koudemiddelen. De gebruikte koudemiddelen (o.a. R134a, R407C en R410A) zijn niet giftig, niet brandbaar, niet explosief, reukloos en tasten de ozonlaag niet aan. Het koelmiddel circuleert in een gesloten systeem.

11. Hoe houd ik mijn airconditioning in goede conditie?

Filters schoonmaken, buitenunits vuilvrij houden (o.a. bladeren indien deze in de tuin staan) en eenmaal per jaar laten controleren.

12. Biedt mijn airconditioning ook schone lucht?

Inderdaad. Afhankelijk van de toegepaste innovatieve filtertechnieken verwijderen de filters: stofdeeltjes, rook, geurtjes en zelfs schimmels en bacteriën.

13. Hoe vaak moet ik filters schoonmaken of vervangen?

Als de installatie dagelijks in gebruik is, moeten de filters maandelijks gecontroleerd worden. Een vervuild filter kan dan worden uitgezogen met een stofzuiger of - afhankelijk van het type filter - worden uitgewassen. Uw dealer kan bij het jaarlijks onderhoud bepalen of het filter vervangen moet worden.

14. Is mijn huidige systeem aan vervanging toe?

Als de werking te wensen overlaat of de reparatiekosten te hoog worden is uw systeem aan vervanging toe. Het is bij vervanging overigens raadzaam zowel binnen als buitenunit te vervangen, omdat de techniek niet stilstaat en units steeds stiller en economischer worden.

15. Wat is de gemiddelde levensduur van een installatie?

Airconditionings apparatuur gaat met regelmatig onderhoud minimaal 10 jaar mee.

16. Is leasen of huren van een airconditioning mogelijk?

Inderdaad. U kunt zowel het systeem als de installatiekosten opnemen in het leasebedrag. Bij en huurmodel is het bedrag voor de huur losgekoppeld van het bedrag voor het installeren en verwijderen van de installatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op via:

Minnebo Koeltechniek
Molenwerf 34 b
1911 DB Uitgeest
Tel 0251-23.57.30
Fax 0251-20.61.71
www.minnebokoeltechniek.nl